Fulunässoldaten, restes till minne av alla män och kvinnor som skyddade och vaktade gränsen till Norge under Andra världskriget. Här fanns en av Sveriges största och viktigaste beredskapsanläggningar under krigsåren 1939-1945. Fulunässoldaten invigdes 6 juni 2001 till minne av de 1000-tals soldater som vaktade vårt lands gräns. Den står här inte som en krigare, utan som en kämpe för freden. Soldaten står på det gamla brofästet öster om Fuluälven och spanar mot Norge.
Rekommenderas som besöksmål!

Berättelser om händelser i vår bygd under andra världskriget.
Boken kan köpas hos Transtrands Hembygdsförening. Kostar 150 kr.