Klicka på bilderna för att se i full storlek!

På nationaldagen den 6 juni 2012 invigdes Janisstugan. Bilderna visar exempel på den mycket fina interiören. Hela återuppförandet har blivit mycket bättre än vad vi inom hembygdsföreningen kunde drömma om. Detta tack vare mycket skickliga, erfarna och engagerade hantverkare som sett till att resultatet blivit så bra. Invigningen sköttes av Kjell Röngård, kusin till den bortgångne Åke Ludvigsson vars arv kom hembygdsföreningen till godo via allmänna arvsfonden. Detta arv gjorde det möjligt att återuppföra parstugan som tillhört Janis-familjen på Fiskarheden. För expansionen av  Fiskarhedens sågverk  köpte de in huset och monterade ned det samt skänkte det till hembygdsföreningen för ca 10 år sedan. Nu blev det möjligt att montera upp det på nytt!

Bygget börjar nu - mitten maj 2012 - att närma sig färdigställande, helt  enligt plan. Resultatet är fantastiskt bra. Klicka på bilderna och titta! Välkomna till invigningen som sker på nationaldagen den 6 juni 14:30!

Som ni kan se av bilderna ovan så har arbetet nu i slutet av mars kommit ganska långt. Spisarna är murade, rör för elinstallation inlagda i väggarna, väggarna klädda med skivor och bröstpanel och taket är målat. Arbetet går närmast vidare med målning av panelen. Efter detta läggs rör ned i golvet för värmeelementen innan golvet läggs. Sedan tapetseras rummen och dörrarna sätts in. Arbetet går bra!

Under februari 2012 har inredningsarbetet satt igång och ovan kan ni se några bilder på regling, isolering och påbörjad murning. Arbetet fortsätter nu med full aktivitet tills allt blir klart någon gång i april/maj.

I augusti 2011 började återuppförandet av Janisstugan. Uppdraget att sätta upp inreda den har getts till Bygärde Bygg AB, Torbjörn Kristiansson.

 

Timmerstommen har monterat upp och reparerats/kompletterats där det har behövts. Stommen har sedan monterats ner i väntan på att sättas upp på den slutliga platsen. Där har grävning för VVS och grund skett och grunden gjutits som första bilden visar. Den 1 september hade monteringen av timmerstommen kommit igång som de följande tre bilderna visar, och den 13 september ligger taket på som du kan se på sista bilden. Lägg märke till att stommen tätas med mossa, precis på samma sätt som man gjorde i gamla tider.

Hembygdsförening har för ett antal år sedan fått den gamla parstugan från Janisgården i Fiskarheden. Den har legat nedmonterat men föreningen har nu beslutat att bygga upp den på Olnispa i anslutning till Bystugan. 

Janisstugan Janisstugan

Planlösningen är typisk för en gammal parstuga i området. Två stora rum med eldstad i var sin ände av huset och en liten kammare mitt emellan gemensam ingång mitt på huset. Typiskt är också det brutna innertaket i tre sektioner.

 

Byggnadslov har nu sökts. (Mars 2011), och förhoppningsvis kan byggandet av grunden utföras under sensommaren.

 

Efter hand som bygget påbörjas och fortskrider kommer vi att hålla denna sida uppdaterad.