Var med och stötta vår verksamhet genom ett medlemsskap.

Ytterligare ett sätt att stötta verksamheten är att bidra med någon artikel, berättelse eller gamla bilder för publicering i skriften Öfre Gäldet. Se vidare sidan för Öfre Gäldet!

Medlem blir du enklast genom att betala in 150 kronor till Hembygdsföreningens bankgirokonto 191-2286. Beloppet kan också swishas till 123 41 366 93. Kom ihåg att ange ditt namn och adress på inbetalningen. Om du vill ha hjälp, kontakta vår kassör! Adressen hittar du på sidan styrelsens medlemmar.

VI TACKAR FÖR DITT STÖD!