Projekt Gamla gården

Syftet med projektet är öppna upp Olnispagården för flera besökare genom att levandegöra gården på ett modernt och tilldragande sätt.

Projektet består i att restaurera delar av timmerstommen i smedjan samt att reparera bälgar och härd i samma byggnad. Projektet består också i investeringar för att levandegöra interiörerna i parstugan, stallet, mjölkboden, ladan och smedjan, i form av fullstora dockor och modeller av djur, informationsskärmar, ljud och ljus, styrning av ljud och ljus, framtagande av QR-koder, webarbete och framtagning och inläsning av guideinformation.

Om du går in på www.olnispagarden.com kommer du till en separat hemsida som visar och berättar om den gamla, ursprungliga gården.