Var med och stötta vår verksamhet genom ett medlemsskap.

Ytterligare ett sätt att stötta verksamheten är att bidra med någon artikel, berättelse eller gamla bilder för publicering i skriften Öfre Gäldet. Se vidare sidan för Öfre Gäldet!

Medlem blir du enklast genom att betala in 150 kronor till Hembygdsföreningens bankgirokonto 191-2286. Kom ihåg att ange ditt namn och adress på inbetalningen. Om du vill ha hjälp, kontakta vår kassör! Adressen hittar du på sidan styrelsens medlemmar.

VI TACKAR FÖR DITT STÖD!